Eğitimler / Scriptleme / OyunObjelerini Aktive Etmek

 

OyunObjelerini Aktive Etmek

Sürüm: 4   -   Zorluk Seviyesi: Başlangıç

Sahnedeki oyunobjelerinin aktiflik durumu; bağımsızca ve Hiyerarşi içinde SetActive ve activeSelf / activeInHierarchy kullanarak nasıl kontrol edilir?

İlgili Eğitimler


  • Set Active (Script Komutu)
  • Active Self (Script Komutu)
  • Active In Hierarchy (Script Komutu)
  • OyunObjesini Devreden Çıkartmak (Manuel)