Eğitimler / Scriptleme

scriptleme Scriptleme / Kod Yazma

Sıfırdan programlama öğren, sonrasında projelerin için detaylı kod yazmaya doğru geliştir.

Orta Seviye İçin Oyun Kodu Yazma


1. Özellikler
2. Üçlü Operatör
3. İstatistik
4. Method Overloading
5. Jenerik
6. Miras

7. Polimorfizm
8. Üye Gizleme
9. Başta Gelen
10. Aratüzler
11. Ek Metodlar
12. Ad alanları

13. Listeler ve Sözlükler
14. Eşyordamlar
15. Kuaterniyonlar
16. Temsilciler
17. Nitelikler
18. Olaylar

Editör Kodu Yazma


1. Özel Bir Inspector Kurma
2. DrawDefaultInspector Fonksiyonu

3. Özel Bir Inspectora Butonlar Ekleme
4. Temel Editör Araçlarını Yaratma

Topluluk Gönderileri


1. MonoDevelop'un Debugger
2. Unity'de İyi Kodlama Pratikleri

3. Unity Editör Ekleri - Menü Maddeleri
4. Meshleri Yaratma

Proje Mimarı


1. AssetBundles ve AssetBundle Yöneticisi

2. Unity Proje Klasör Yapısında Uzmanlaşma - Sürüm Kontrol Sistemleri

Visual Studio ( Görsel Stüdyo ) Kullanaral Unity Geliştirmeye Başlamak


1. Unity Geliştirme için Araçları İndirme
2. Visual Studio ile İlk Unity Oyununu Kur
3. Unity Oyunlarını Visual Studio içinde Düzenle

4. Unity Oyunlarından Visual Studio İçinde Hata Ayıklama
5. Visual Studio İçinde Unity Oyunları Grafik Hataları Ayıklama
6. Unity oyunlarını Evrensel Windows Platformlarına Taşıma

7. Visual Studio İçinde Unity Androidoyunlarını Test Etme

Kod Yazma Üzerine Canlı Eğitimler


1. Scripting Primer ve Q&A
2. Scripting Primer ve Q&A - Devamı
3. Scripting Primer ve Q&A - Devamı (Yine)
4. Devamlılık - Data Kaydetme ve Yükleme
5. Nesne Havuzu
6. Scriptlenebilir Objelere Giriş

7. Scriptler ve GameObject Arasında Nasıl Bağlantı Kurulur
8. Mutlak Acemiler İçin Unity'de Kod Yazma
9. Ses Efektleri ve Scriptleme
10. Editör Scriptleme Giriş
11. Eklentileri Yazma
12. Property Drawers & Özel Inspectors

13. Hadiseler: Basit Bir İleti Sistemi Yaratma
14. AI için State Machine Yapmakta Arayüzleri Kullanmak
15. Kodlanabilir Objeler ile Yetenek Sistemi
16.Kodlanabilir Objelerle Karakter Seçme Sistemi

Canlı Oturum - Test Oyunu


1. Giriş ve Kurulum
2. Veri Sınıfları
3. Menü Ekranı

4. Oyun UI
5. Cevap Butonu
6. Soruları Gösterme

7. Cevap İçin Tıklama
8. Oyunu Bitirme ve S&C

Canlı Oturum - Test Oyunu 2


1. Bölüm İkiye Giriş
2. Oyuncu Tercihiyle Yüksek Skor
3. Serileştirme ve Oyun Verisi

4. JSOn Yoluyla Oyun Verisi Yükleme
5. Editör Script ile Yükleme ve Kaydetme
6. Oyun Veri Editör GUI

7. Soru ve Cevap